Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: Lập kế hoạch và tối ưu hóa tiếp thị kỹ thuật số của bạn. Tiếp thị và E-tác động đến tất cả các khía cạnh của tiếp thị chiến lược và quy hoạch thông qua tiếp thị trộn, tiếp thị truyền thông và hành vi của người mua để nghiên cứu thị trường. eMarketing xuất sắc làm nổi bật những cơ hội đáng kể nhất, những cạm bẫy và định nghĩa mới phương pháp tiếp thị cần thiết. Nó làm nổi bật...

eMarketing eXcellence.pdf

9.88 MB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
eMarketing eXcellence pdf


1-1623540500/2-1623540500/3-1623540500/4-1623540500/5-1623540500/6-1623540500
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X