Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: Test-Drive ASP.NET MVC is a fantastic introduction to the wayASP.NET MVC applications were meant to be developed—in a testfirstfashion. Jonathan gently introduces the reader to both ASP.NETMVC 2 and TDD, with just the right dash of ReSharper tips and tricksthrown in for good measure. Highly recommended for those new toASP.NET MVC or TDD!

Pragmatic Test Drive ASP NET MVC Jun 2010.pdf

4.49 MB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
Pragmatic Test Drive ASP NET MVC Jun 2010 pdf


1-1619101851/2-1619101851/3-1619101851/4-1619101851/5-1619101851/6-1619101851
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X