Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: GDP danh nghĩa, GDP thực tế và GDP tiềm năng là ba biện pháp khác nhau của sản lượng tổng hợp. GDP danh nghĩa là giá trị thị trường của tất cả các hàng hóa cuối cùng và dịch vụ sản xuất trong nền kinh tế trong nước trong một năm pe-riod tại giá hiện hành.

schaum s easy outline of principles of economics based on schaum s outline of theory and problems of principl phần 4.pdf

253.61 KB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
schaum easy outline principles economics based schaum outline theory and problems principl phần pdf


1-1620849375/2-1620849375/3-1620849375/4-1620849375/5-1620849375/6-1620849375
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X