Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: Tài liệu " Giáo trình kiểm toán" là tài liệu hữu ích cho sinh viên trong quá trình đổi mới nội dung chương trình đào tạo cán bộ tài chính kinh tế nói chung, cán bộ kiểm toán nói riêng, tài liệu sẽ cung cấp những kiến thức trọng tâm nhất về kiểm toán, giúp bạn hiểu rõ nét hơn về kiểm toán

Giáo trình kiểm toán.pdf

13.95 MB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
Giáo trình kiểm toán pdf


1-1624559246/2-1624559246/3-1624559246/4-1624559246/5-1624559246/6-1624559246
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X