Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: Chapter 18a: Question about COMMUNICATIONS MANAGEMENT 1. Which of the following media can a communicator use to present information? a. b. c. d. Visual Audio and visual Tactile Visual, audio, and tactile 2. The three principal interests in maintaining good document control are: a. Timely communication, collection of performance appraisal data, and assuring proper disposal of sensitive documents. b. Timely communication, maintaining proper approvals, and communication cost control. c. Effective communication,...

Project Management Professional-Chapter 18a (Question).pdf

83.54 KB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
Project Management Professional Chapter 18a (Question) pdf


1-1623554301/2-1623554302/3-1623554302/4-1623554302/5-1623554302/6-1623554302
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X