Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: Phần phân lọai các yếu tố dưới đây chỉ mang tính chất tương đối. Bản thân các yếu tố trong mỗi doanh nghiệp là khác nhau do bị ảnh hưởng bởi yếu tố lịch sử, yếu tố về văn hóa doanh nhân và yếu tố sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp

DANH MỤC TRỌNG SỐ CÁC YẾU TỐ VHDN.pdf

53.18 KB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
DANH MỤC TRỌNG SỐ CÁC YẾU TỐ VHDN pdf


1-1623876912/2-1623876913/3-1623876913/4-1623876913/5-1623876913/6-1623876913
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X