Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!

Kiem tien uploader 4shareTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: Căn cứ vào sựđánh giá một cách khoa học lực lượng so sánh giữa ta vàđịch lúc ấy, Hội nghị khẳng định cuộc kháng chiến của ta là cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ nhưng nhất định thắng lợi. Hội nghị vạch ra đường lối cơ bản của cuộc kháng chiến. Đường lối đóđược ghi trong chỉ thị Toàn dân kháng chiến của Trung ương Đảng ngày 22 tháng 12 năm 1946. Đường lối kháng chiến của Đảng trước hết vạch rõ mục đích của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược là giành độc lập và thống nhất....

Sự lãnh đạo của Đảng trong cuộc đấu tranh xây dựng chính quyền thời kỳ 1945 - 1946.

54.74 KB
MD5: | CRC32B:
Xin lỗi bạn! File này đang bảo dưỡng, bạn có thể trở lại sau, cảm ơn bạn!
Tìm thêm các file tương tự :
Sự lãnh đạo của Đảng trong cuộc đấu tranh xây dựng chính quyền thời kỳ 1945 1946


1-1638637903/2-1638637903/3-/4-/5-/6-1638637903