Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: /Folder Game/The Walking Dead A New Frontier Episode 1/CHECKSUM.md5 / [PC]The Walking Dead A New Frontier [Phiêu Lưu | 2016] |

Tên Game: The Walking Dead A New Frontier Cấu hình máy tối thiểu: OS: Windows 7 64Bit Service Pack 1 or higher Processor: Intel Core 2 Duo 2.4GHz Memory: 3 GB RAM Graphics: Nvidia GTS 450+ with 1024MB+ VRAM (excluding GT) DirectX: Version 11 Storage: 8 GB available space Sound Card: Direct X 11 sound device

The Walking Dead A New Frontier  Nội dung: Trong phần...

CHECKSUM.md5

0.18 KB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
CHECKSUM md5


1-1621069330/2-1621069330/3-1621069332/4-1621069332/5-1621069332/6-1621069332
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X