Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

AW - Agile and Iterative Development - A Manager's Guide.zip

2.45 MB
MD5: ea2933b5a445bedf96eb2b8ece767a21
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
Agile and Iterative Development Manager's Guide zip


1-1619001426/2-1619001426/3-1619001428/4-1619001428/5-1619001428/6-1619001428
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X