Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: Nông nghiệp là một trong những ngành kinh tế quan trọng và phức tạp. Nó không chỉ là một ngành kinh tế đơn thuần mà còn là hệ thống sinh học - kỹ thuật, bởi vì một mặt cơ sở để phát triển nông nghiệp là việc sử dụng tiềm năng sinh học, cây trồng vật nuôi. Chiến lược phát triển nông nghiệp ở Việt Nam Phát triển nông nghiệp bền vững Hệ thống kinh tế nông...

Giáo trình kinh tế nông nghiệp.pdf

2.02 MB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
Giáo trình kinh tế nông nghiệp pdf


1-1624096260/2-1624096260/3-1624096260/4-1624096260/5-1624096260/6-1624096260
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X