Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung:     Asymmetric’ supercapacitors consist of two electrodes that differ considerably in capacitance and utilize different mechanisms for energy storage. The asymmetric concept may employ a faradaic, rechargeable batterytype electrode process at the positive electrode, and a nonfaradaic double-layer capacitance at the negative electrode.  

Electrochemical Hybrid Capacitors.pdf

200.77 KB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
Electrochemical Hybrid Capacitors pdf


1-1610889360/2-1610889360/3-1610889360/4-1610889360/5-1610889360/6-1610889360
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X