Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: Để đánh giá các hoạt động kinh doanh, người ta có nhiều chỉ tiêu khác nhau như doanh thu, tăng trưởng, lợi nhuận biên, lợi nhuận ròng... Tại Việt Nam, nhiều người còn nhầm lẫn giữa kinh doanh (business) và kinh tế (economic).

[Kinh Doanh] Chiến Lược - Chính Sách Phát Triển Phần 3.pdf

105.60 KB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
[Kinh Doanh] Chiến Lược Chính Sách Phát Triển Phần pdf


1-1623647280/2-1623647281/3-1623647281/4-1623647281/5-1623647281/6-1623647281
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X