Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: Những rủi ro -Lạm phát -Cơ sở hạ tầng -Sự minh bạch của thị trường -Những bài học trong quá khứ -Các khoảng nợ xấu -Công tác thẩm định -Thuế chuyển nhượng bất động sản -Sự đầu cơ quá dễ dàng -Giả tỏa đất và qui trình đấu giá

Điều hợp lý chúng ta cần làm để xây dựng một thị trường bất động sản bền vững tại Việt Nam.pdf

699.63 KB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
Điều hợp chúng cần làm để xây dựng một thị trường bất động sản bền vững tại Việt Nam pdf


1-1623649998/2-1623649999/3-1623649999/4-1623649999/5-1623649999/6-1623649999
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X