Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung:   Mục Basic trong module Develop phần có 6 thanh trượt khác nhau để chỉnh ánh  sáng.  Exposure: Độ phơi sáng của vùng highlight  Recovery: Khôi phục lại các chi tiết bị mất ở vùng highlight  Fill Light: Tăng sáng cho vùng shadow (khôi phục chi tiết bị  mất  ở vùng  shadow) 

Tips cho Lightroom (Phần 2).pdf

799.30 KB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
Tips cho Lightroom (Phần pdf


1-1618776130/2-1618776130/3-1618776130/4-1618776130/5-1618776130/6-1618776130
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X