Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: Đây là một Ebook viết rất chi tiết về Firewall bao gồm những nội dung chính sau: Khái niệm về Firewall; Các dịch vụ Internet (www, Electronic Mail, Ftp, Telnet và rlogin, Archie Finger; Hệ thống Firewall xây dựng bởi CSE; Nêu rõ tầm quang trọng của an toàn thông tin trên mạng và vai trò của Firewall trong việc bảo mật hệ thống mạng; Nêu rõ định nghĩa, cấu trúc,...

Tìm hiểu về Tường Lửa - Firewall.pdf

488.16 KB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
Tìm hiểu về Tường Lửa Firewall pdf


1-1618844180/2-1618844181/3-1618844181/4-1618844181/5-1618844181/6-1618844181
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X