Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!

Kiem tien uploader 4shareTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: Đây là một Ebook viết rất chi tiết về Firewall bao gồm những nội dung chính sau: Khái niệm về Firewall; Các dịch vụ Internet (www, Electronic Mail, Ftp, Telnet và rlogin, Archie Finger; Hệ thống Firewall xây dựng bởi CSE; Nêu rõ tầm quang trọng của an toàn thông tin trên mạng và vai trò của Firewall trong việc bảo mật hệ thống mạng; Nêu rõ định nghĩa, cấu trúc,...

Tìm hiểu về Tường Lửa - Firewall.pdf

488.16 KB
MD5: | CRC32B:
Xin lỗi bạn! File này đang bảo dưỡng, bạn có thể trở lại sau, cảm ơn bạn!
Tìm thêm các file tương tự :
Tìm hiểu về Tường Lửa Firewall pdf


1-1635181851/2-1635181851/3-/4-/5-/6-1635181851