Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: Cuốn sách nói về vấn đề quan trọng của sự liên quan tiếp thị và cung cấp một số tư duy mới về việc làm thế nào để tích hợp tiếp thị trong một tổ chức, doanh nghiệp và, trong việc làm vì vậy, tăng cường vai trò và tầm quan trọng của nó 

Finance Enterprise New Science Of Marketing_5.pdf

244.00 KB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
Finance Enterprise New Science Marketing pdf


1-1624425160/2-1624425160/3-1624425160/4-1624425160/5-1624425160/6-1624425160
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X