Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung:   Trang bị cho học viên kiến thức về các yếu tố  cấu thành hợp  đồng và các  điều kiện  đểhợp đồng có hiệu lực • Giúp học viên hiểu được những vấn đề pháp  lý liên quan đến hợp đồng. • Giúp học viên vận dụng kiến thức pháp luật về hợp đồng để thực hiện giao kết hợp đồng và giải quyết các tranh chấp về  hợp  đồng trong...

06_lkt_bai3_240909_tr_39_78__3061.pdf.pdf

796.63 KB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
lkt bai3 240909 3061 pdf pdf


1-1621099124/2-1621099124/3-1621099124/4-1621099124/5-1621099124/6-1621099124
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X