Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung:   OSI, TCP/IP model o IP, TCP packet architecture o Protocols: HTTP, DNS.. Network devices: router, switch, firewall, ... Wireless network: AP, wave,... Overview of network security o Definitions o Tasks of Network Security o Attacks, services and mechanisms o Security attacks o Security services o Methods of Defense o A model for Internetwork Security   

Network Security.pdf

2.27 MB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
Network Security pdf


1-1618749109/2-1618749109/3-1618749109/4-1618749109/5-1618749109/6-1618749109
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X