Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung:  Môi trường du lịch tại chùa Hương   thực trạng và giải pháp  Môi trờng du lịch ở đây hiểu theo nghĩa hẹp, đó là các vấn đề liên quan đến tài nguyên du lịch (tài nguyên tự nhiên và tài nguyên nhân văn), các vấn đề về cảnh quan, không khí, nguồn nớc… Đồng thời qua đó tìm hiểu mối quan hệ tơng tác giữa môi trờng với...

Môi trường du lịch tại chùa Hương thực trạng và giải pháp .pdf

462.21 KB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
Môi trường lịch tại chùa Hương thực trạng giải pháp pdf


1-1621312070/2-1621312070/3-1621312070/4-1621312070/5-1621312070/6-1621312070
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X