Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: Huấn luyện kỹ năng Y khoa tiền lâm sàng là một nội dung huấn luyện quan trọng trong đào tạo Bác sĩ Y khoa. Hiện nay hầu hết các Trường/Khoa Y trong cả nước và trên thế giới đều có những đầu tư thích đáng nhằm phát triển của SkillsLab.

Tài liệu huấn luyện Kỹ năng Y khoa tiền lâm sàng (Tập 2).pdf

1.94 MB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
Tài liệu huấn luyện Kỹ năng khoa tiền lâm sàng (Tập pdf


1-1623953086/2-1623953087/3-1623953087/4-1623953087/5-1623953087/6-1623953087
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X