Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: THÔNG SỐ DIOD CÔNG SUẤT Ý nghĩa các cột 1. Ký hiệu của Diod. 2. Imax- Dòng điện chỉnh lưu cực đại. 3. Un - Điện áp ngược của Diod. 4. Ipik - Đỉnh xung dòng điện. 5. ΔU - Tổn hao điện áp ở trạng thái mở của Diod 6. Ith - Dòng điện thử cực đại. 7. Ir - Dòng điện rò ở nhiệt độ 250C. 8. Tcp - Nhiệt độ cho phép. Ký hiệu 1 KYZ70 MR2000 1N1192A 1N2448R 1N1159 KY740/200 KY718 1N2282 KY719 SKN20/04 1N2284 1n2455r Imax A 2 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Un V 3 50 50 100 150 200 200 270 300 360 400 500...

Hướng dẫn đồ án điện tử P2.pdf

276.68 KB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
Hướng dẫn đồ án điện tử pdf


1-1610768498/2-1610768498/3-1610768498/4-1610768498/5-1610768498/6-1610768498
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X