Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: Thị trường khớp lệnh: Orderdriven markets - auction. Khớp lệnh định kỳ. Khớp lệnh liên tục. Thị trường khớp giá: Quotedriven markets - dealer market. Thỏa thuận.

GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TẠI SỞ GIAO DỊCH.pdf

626.75 KB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TẠI SỞ GIAO DỊCH pdf


1-1624170963/2-1624170963/3-1624170963/4-1624170963/5-1624170963/6-1624170963
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X