Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!

Kiem tien uploader 4shareTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: CHƯƠNG 1: TÍNH TOÁN CÁC THAM SỐ CƠ BẢN. 2.1 Tính dòng điện cao áp và hạ áp của máy biến áp một pha. + Phía cao áp : S.10 3 S.10 3 50.10 3 I2 = = = = 2,273 ( A ). U CA U2 22.10 3 + Phía hạ áp : S.10 3 S.10 3 50.10 3 I1 = = = = 227,27 ( A ). U HA U1 220 Trong đó: S : công suất biểu kiến của máy biến áp một pha (kVA). U2 : điện áp định mức của máy biến áp một pha phía cao áp (kV). U1 : điện áp định mức của máy biến áp một pha phía hạ áp (kV). 2.2 Điện áp thử nghiệm của dây quấn theo TCVN . + dây quấn...

Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế máy biến áp một pha.pdf

464.27 KB
MD5: | CRC32B:
Xin lỗi bạn! File này đang bảo dưỡng, bạn có thể trở lại sau, cảm ơn bạn!
Tìm thêm các file tương tự :
Đồ án tốt nghiệp Thiết kế máy biến áp một pha pdf


1-1631832981/2-1631832981/3-/4-/5-/6-1631832981