Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!

Xem phim trực tiếp với 4Share Tool không cần Tải file!
Top Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: CHƯƠNG 1: TÍNH TOÁN CÁC THAM SỐ CƠ BẢN. 2.1 Tính dòng điện cao áp và hạ áp của máy biến áp một pha. + Phía cao áp : S.10 3 S.10 3 50.10 3 I2 = = = = 2,273 ( A ). U CA U2 22.10 3 + Phía hạ áp : S.10 3 S.10 3 50.10 3 I1 = = = = 227,27 ( A ). U HA U1 220 Trong đó: S : công suất biểu kiến của máy biến áp một pha (kVA). U2 : điện áp định mức của máy biến áp một pha phía cao áp (kV). U1 : điện áp định mức của máy biến áp một pha phía hạ áp (kV). 2.2 Điện áp thử nghiệm của dây quấn theo TCVN . + dây quấn...

Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế máy biến áp một pha.pdf

464.27 KB
MD5: | CRC32B:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
Đồ án tốt nghiệp Thiết kế máy biến áp một pha pdf


1-1664627289/2-1664627289/3-1664627289/4-1664627289/5-1664627289/6-1664627289