Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: Hành vi được củng cố sẽ được lập lại nhiều hơn hành vi không được quan tâm. Behavior rewarded is more likely to be repeated than behavior ingored. Các nhiệm vụ được chia thành những phần ngắn và đơn giản, củng cố mỗi bước. Tasks are broken down into short simple pieces (trials), reinforce each step.

Các phương pháp điều trị tự kỷ.pdf

123.25 KB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
Các phương pháp điều trị tự kỷ pdf


1-1618848111/2-1618848111/3-1618848111/4-1618848111/5-1618848111/6-1618848111
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X