Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!

Kiem tien uploader 4shareTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung:   Chứng khoán là hàng hoá trên thị trường chứng khoán bao gồm: cổ phiếu, trái phiếu và một số loại khác như quyền mua cổ phiếu mới, hợp ñồng tương lai, hợp ñổng quyền lựa chọn, chứng chỉ quỹ ñầu tư. Chứng khoán niêm yết là chứng khoán có ñủ ñiều kiện và tiêu chuẩn ñược ñăng ký ñể mua bán  tại TTGDCK, thường...

Tổng quan về thị trường chứng khoán Việt Nam .pdf

245.21 KB
MD5: | CRC32B:
Xin lỗi bạn! File này đang bảo dưỡng, bạn có thể trở lại sau, cảm ơn bạn!
Tìm thêm các file tương tự :
Tổng quan về thị trường chứng khoán Việt Nam pdf


1-1634703141/2-1634703141/3-/4-/5-/6-1634703141