Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung:   Liên hoan phim Venice ( Mostra Internazionale d’Ảte Cinematografica di  Venezia của Ý) là liên hoan phim lâu đời nhất trên thế giới. Được sáng lập bởi  công tước Giuseppe Voldi di Misurata vào năm 1932 với tên gọi là “Esposizione  Internazionale d’Arte Cinematografica”, LHP vẫn diễn ra hằng năm vào cuối  tháng 8 đầu tháng 9 trên hòn đảo thuộc...

Khái quát về Liên hoan phim Venice - Ý.pdf

243.13 KB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
Khái quát về Liên hoan phim Venice pdf


1-1610843033/2-1610843033/3-1610843033/4-1610843033/5-1610843033/6-1610843033
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X