Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: We often get asked what makes a successful public relations program? What does it cost? Does my organization really need it? How long do I need to do it? Can’t I do it myself? Why do my competitors always get in the papers? Why does the media get my story wrong?

Elements of a PR Plan.pdf

632.34 KB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
Elements Plan pdf


1-1611150491/2-1611150492/3-1611150492/4-1611150492/5-1611150492/6-1611150492
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X