Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!

Kiem tien uploader 4shareTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: - Nêu rõ  khái niệm Lỗ hổng bảo mật Trên Hệ Thống Website, Phân loại lỗ hổng bảo mật, Các kiểu tấn công thường gặp. - Thể hiện chi tiết nội dung các kiểu tấn công thường gặp và các phòng chống: SQL ịnjection, Cross Site Scripting (XSS), Google Hack, Local Atack, Botnet, Dos ..

Các lỗ hổng thường gặp trên hệ thống Website.pdf

902.39 KB
MD5: | CRC32B:
Xin lỗi bạn! File này đang bảo dưỡng, bạn có thể trở lại sau, cảm ơn bạn!
Tìm thêm các file tương tự :
Các lỗ hổng thường gặp trên hệ thống Website pdf


1-1638216142/2-1638216142/3-/4-/5-/6-1638216142