Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung:  Perry's Chemical Engineers' Bridge University, Cambridge, 1967; Bird, Stewart, and Lightfoot, Transport Phenomena, 2d ed., Wiley, New York, 2002; Brodkey, The Phenomena of Fluid Motions, Addison-Wesley, Reading, Mass., 1967; Denn, Process Fluid Mechanics, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1980; Landau and Lifshitz, Fluid Mechanics, 2d ed., Pergamon, 1987; Govier and Aziz, The Flow of Complex Mixtures in Pipes, Van Nostrand Reinhold, New York, 1972, Krieger, Huntington, N.Y.,...

Perry's Chemical Engineers'.pdf

4.24 MB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
Perry's Chemical Engineers' pdf


1-1618235965/2-1618235965/3-1618235965/4-1618235965/5-1618235965/6-1618235965
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X