Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!

Kiem tien uploader 4shareTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung:  Perry's Chemical Engineers' Bridge University, Cambridge, 1967; Bird, Stewart, and Lightfoot, Transport Phenomena, 2d ed., Wiley, New York, 2002; Brodkey, The Phenomena of Fluid Motions, Addison-Wesley, Reading, Mass., 1967; Denn, Process Fluid Mechanics, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1980; Landau and Lifshitz, Fluid Mechanics, 2d ed., Pergamon, 1987; Govier and Aziz, The Flow of Complex Mixtures in Pipes, Van Nostrand Reinhold, New York, 1972, Krieger, Huntington, N.Y.,...

Perry's Chemical Engineers'.pdf

4.24 MB
MD5: | CRC32B:
Xin lỗi bạn! File này đang bảo dưỡng, bạn có thể trở lại sau, cảm ơn bạn!
Tìm thêm các file tương tự :
Perry's Chemical Engineers' pdf


1-1642526125/2-1642526125/3-/4-/5-/6-1642526125