Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: Tập bài giảng này là một công trình tập thể, kết quả của sự hợp tác của nhiều cán bộ giảng dạy về lâm nghiệp xã hội của 5 trường đại học và một Trung tâm khuyến nông khuyến lâm trong khuôn khổ 'Chương trình hỗ trợ lâm nghiệp xã hội - giai đoạn 2'

Bài giảng quản lý lâm nghiệp xã hội - ĐH Lâm Nghiệp HN.pdf

1.94 MB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
Bài giảng quản lâm nghiệp hội ĐH Lâm Nghiệp pdf


1-1624174609/2-1624174610/3-1624174610/4-1624174610/5-1624174610/6-1624174610
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X