Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: LEVEL 2 - LAB 4: CÀI ĐẶT WINDOWS 7 TỰ ĐỘNG (WINDOWS 7 UNATTENDED SETUP)I. GIỚI THIỆUBài lab thực hiện các bước chuẩn bị và tiến hành cài đặt tự động Windows 7Các bước thực hiện:A. CHUẨN BỊ: Thực hiện trên máy Windows 7 1. Cài đặt Windows Automatic Installation Kit (Windows AIK). 2. Dùng Windows AIK tạo unattended setup answer file. 3. Tạo đĩa DVD cài đặt tự động.B. CẢI ĐẶT TỰ ĐỘNG: Thực hiện trên một máy chưa cài đặt hệ điều hành.

Bộ tài liệu WINDOWS7 phần 2_4(CẤP ĐỘ ADVANCED).pdf

1.51 MB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
Bộ tài liệu WINDOWS7 phần 4(CẤP ĐỘ ADVANCED) pdf


1-1611153564/2-1611153565/3-1611153565/4-1611153565/5-1611153565/6-1611153565
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X