Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!

Kiem tien uploader 4shareTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: To create satisfied customers, the organization needs to identify customers’ needs, design the production and service systems to meet those needs, and measure the results as the basis for improvement. Satisfaction is an attitude; loyalty is a Satisfaction is an attitude; loyalty is a behaviorbehavior. Loyal customers spend more, are willing to Loyal customers spend more, are willing to pay higher prices, refer new clients, and are pay higher prices, refer new clients, and are less costly to do business...

Focusing on customer.pdf

348.86 KB
MD5: | CRC32B:
Xin lỗi bạn! File này đang bảo dưỡng, bạn có thể trở lại sau, cảm ơn bạn!
Tìm thêm các file tương tự :
Focusing customer pdf


1-1639013923/2-1639013923/3-/4-/5-/6-1639013923