Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: "Vận dụng 6 chữ M để biết mình đã không dễ, để biết người lại càng khó hơn. Vậy nên ngoài việc tự mình tìm hiểu, suy nghĩ, đánh giá, doanh nghiệp cũng rất cần thuê tư vấn nghiên cứu, “chẩn bệnh” cho mình và giúp mình điều tra về “người” mà mình cần biết.

Nguyên tắc Marketing 6M của Philip Kotler.pdf

86.07 KB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
Nguyên tắc Marketing của Philip Kotler pdf


1-1624424901/2-1624424901/3-1624424901/4-1624424901/5-1624424901/6-1624424901
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X