Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!

Kiem tien uploader 4shareTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: Mục đích nghiên cứu của đề tài: Nhằm cung cấp những thông tin về quá trình hoạt động kinh doanh, tính tổ chức và quản lý thương mại của Công ty trong việc xác định phương hướng và các biện pháp giải quyết tốt các vấn đề thực tiễn trong khâu tiêu thụ sản phẩm. - Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: chuyên đề nghiên cứu về mẫu mã sản phẩm thép và thực trạng kinh doanh thép tại Công ty TNHH Thương mại Phú Đức. - Chuyên đề gồm: CHƯƠNG I: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG...

BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM THÉP TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚ ĐỨC.

88.90 KB
MD5: | CRC32B:
Xin lỗi bạn! File này đang bảo dưỡng, bạn có thể trở lại sau, cảm ơn bạn!
Tìm thêm các file tương tự :
BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM THÉP TẠI CÔNG TNHH THƯƠNG MẠI PHÚ ĐỨC


1-1642582029/2-1642582029/3-/4-/5-/6-1642582029