Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: LEVEL 2 - LAB 2: WINDOWS 7 FIREWALL I. GIỚI THIỆU Bài lab dùng 01 máy Windows 7 thực hiện cấu hình một số tính năng của Windows 7 Firewall Các bước thực hiện: A. Khảo sát Windows Firewall Basic Interface B. Dùng Windows Firewall Advanced Security Snap-in cấm truy cập internet

Bộ tài liệu WINDOWS7 phần 2_2(CẤP ĐỘ ADVANCED).pdf

1.10 MB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
Bộ tài liệu WINDOWS7 phần 2(CẤP ĐỘ ADVANCED) pdf


1-1618848284/2-1618848284/3-1618848284/4-1618848284/5-1618848284/6-1618848284
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X