Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: Ngân sách là một khái niệm được dung phổ biến. Ở Pháp, ngân sách được định nghĩa là bản dự kiến về các khoản thu và chi của một cơ quan hay công xã. Trong khi ở Anh, ngân sách là bản kế toán về khả năng thu nhập và chi trả trong một khoảng thời gian nhất định của tương lai. Còn ở Việt Nam, Ngân sách là bản dự kiến và cho phép thực hiện các khoản thu, chi bằng tiền của một chủ thể nào đó trong một khoảng thời gian nhất định.

Cơ sở lí luận chung về NSNN.pdf

406.28 KB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
sở luận chung về NSNN pdf


1-1623851330/2-1623851330/3-1623851330/4-1623851330/5-1623851330/6-1623851330
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X