Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: Chương VII: Lý thuyết Portfolio và Quản trị rủi ro Gỉam thiểu rủi ro trong một danh mục bảo hiểm các rủi ro độc lập và đồng nhất

Bài giảng Quản trị rủi ro.Chương VII.pdf

67.82 KB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
Bài giảng Quản trị rủi Chương VII pdf


1-1618244684/2-1618244684/3-1618244684/4-1618244684/5-1618244684/6-1618244684
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X