Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: Introduction to Quantitative Research Methods is a student-friendly introduction to quantitative research methods and basic statistics. It uses a detective theme throughout the text and in multimedia courseware to show how quantitative methods have been used to solve real-life problems.

INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH METHODS.pdf

2.90 MB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
INTRODUCTION QUANTITATIVE RESEARCH METHODS pdf


1-1618241235/2-1618241235/3-1618241235/4-1618241235/5-1618241235/6-1618241235
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X