Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: khai thác kỹ năng của bạn phân tích khách hàng, độc đáo cung cấp truy cập dữ liệu khách hàng hoặc thị trường, cho phép các nền văn hóa dịch vụ mạnh mẽ, hoặc đẩy mạnh các chiến lược sáp nhập và mua lại

Enterprise Marketing Management The New Science of Marketing phần 6.pdf

141.98 KB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
Enterprise Marketing Management The New Science Marketing phần pdf


1-1624428335/2-1624428335/3-1624428335/4-1624428335/5-1624428335/6-1624428335
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X