Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: Mục tiêu là những trạng thái, cột môc mà doanh nghiep muôn đạt được trong mot khoảng thời gian xác định. Tên tiêng anh là management by object (viêt tat là MBO).

KỸ NĂNG QUẢN LÝ THEO MỤC TIÊU.pdf

258.11 KB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
KỸ NĂNG QUẢN THEO MỤC TIÊU pdf


1-1606689873/2-1606689873/3-1606689873/4-1606689873/5-1606689873/6-1606689873
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X