Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung:   Lightroom cho phép chỉnh các hiệu  ứng màu khá tiện dụng, click vào mục  HSL/Color/Grayscale trong  module Develop. Ví dụ click vào mục Grayscale  để chuyển ảnh sang đen trắng, ở đây có thể chọn nút Auto ở dưới để lightroom tự cân  chỉnh, nhưng đa phần ta nên tự chỉnh vì máy nó có hiểu chỗ nào là mặt xinh, mặt đẹp,  chỗ nào là...

Tips cho Lightroom (Phần 3).pdf

1.47 MB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
Tips cho Lightroom (Phần pdf


1-1620363395/2-1620363395/3-1620363395/4-1620363395/5-1620363395/6-1620363395
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X