Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!

Xem phim trực tiếp với 4Share Tool mà không cần Tải file!
Top Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: CHƯƠNG 1: I.Môi trường: NHỮNG KHÁI NIỆM CHUNG 1.Các định nghĩa về môi trường: Định nghĩa khái quát và phổ biến trên thế giới: “MT của một vật thể hoặc một sự kiện là tổng hợp các điều kiện bên ngoài có liên qun đến vậy thể và sự kiện đó”. Bất cứ một vật thể nào hay sự kiện nào cũng tồn tại và diễn biến trong một MT nhất điịnh, vì thế khi nói đến MT tức nói đến một vật thể, một sự kiện nhất định. Khi nghiên cứu về các cơ thể sống, người ta đưa ra định nghĩa về MT sống của các cơ thể sống, đó là “Tổng...

Bài Giảng Ô nhiễm môi trường.pdf

903.57 KB
MD5: | CRC32B:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
Bài Giảng nhiễm môi trường pdf


1-1660680219/2-1660680219/3-1660680219/4-1660680219/5-1660680219/6-1660680219