Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!

Xem phim trực tiếp với 4Share Tool không cần Tải file!
Top Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: When we began as editors of Lawrence Erlbaum Associates’ Organization and Management Series, our lofty aim was to publish works, both theoretical and empirical ones, that would nudge the boundaries of organization studies. Lord and Brown’s book admirably achieves this aim. 

Leadership Processes and Follower Self-Identity.pdf

2.16 MB
MD5: | CRC32B:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
Leadership Processes and Follower Self Identity pdf


1-1669911742/2-1669911742/3-1669911742/4-1669911742/5-1669911742/6-1669911742