Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung:  Bài tập thủy lực công trình : Cho 1 kênh hình thang có độ sâu...xác định lưu lượng qua kênh, xác định độ dốc của kênh, xác định kích thước của kênh hình thang, xác định độ sâu chảy đều giờ trong kênh hình thang theo phương pháp đối chiếu mặt cắt, xác định bề  rộng trong kênh hình thang. Tính đường kính của đường hầm dẫn nước...

Bài tập thủy lực công trình.pdf

117.36 KB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
Bài tập thủy lực công trình pdf


1-1621103027/2-1621103027/3-1621103027/4-1621103027/5-1621103027/6-1621103027
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X