Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!

Kiem tien uploader 4shareTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung:   THÔNG TƯ Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia  về chuẩn thông tin địa lý cơ sở BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6  năm 2006; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008; Căn cứ Nghị  định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01  tháng  8  năm  2007 của  Chính phủ quy  định chi...

THÔNG TƯ Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở.pdf

259.92 KB
MD5: | CRC32B:
Xin lỗi bạn! File này đang bảo dưỡng, bạn có thể trở lại sau, cảm ơn bạn!
Tìm thêm các file tương tự :
THÔNG Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa sở pdf


1-1638936687/2-1638936688/3-/4-/5-/6-1638936688