Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung:   Để bảo đảm có dữ liệu tốt và chụp với hiệu quả cao thì việc đầu tiên là  phải chọn những "setting" sau đây chính xác: file format, color space, ISO  setting, white balance, exposure, color temparature, auto focus point,  metering mode, và lens.  Tôi cho rằng các bạn xử dụng từ medium tới high-end camera, nghĩa  là có những setting nêu trên. Tôi xin lần...

Camera setting.pdf

99.80 KB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
Camera setting pdf


1-1619005010/2-1619005010/3-1619005010/4-1619005010/5-1619005010/6-1619005010
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X