Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: Trong điều kiện thực tế của nước ta hiện nay, nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN tiếp tục được xây dựng đồng bộ và có hiệu quả hơn. Để có thể đổi mới và phát triển kinh tế Nhà nước cần phải làm tốt vai trò chủ đạo, làm đòn bẩy đẩy mạnh sự phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội mở đường hướng dẫn các thành phần kinh tế khác cùng phát triển, doanh nghiệp nhà nước được xem như bộ xương sống của nền kinh tế...

Thực tế công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Hà Anh.

270.34 KB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
Thực tế công tác bán hàng xác định kết quả kinh doanh Công Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Anh


1-1623542513/2-1623542513/3-1623542513/4-1623542513/5-1623542513/6-1623542513
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X