Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: "…the perfect companion to Programming Massively Parallel Processors by Hwu & Kirk." -Nicolas Pinto, Research Scientist at Harvard & MIT, NVIDIA Fellow 2009-2010 Graphics processing units (GPUs) can do much more than render graphics. Scientists and researchers increasingly look to GPUs to improve the efficiency and performance of computationally-intensive experiments across a range of disciplines. GPU Computing Gems: Emerald Edition brings their techniques to you, showcasing...

GPU Computing Gems Emerald Edition.pdf

20.17 MB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
GPU Computing Gems Emerald Edition pdf


1-1619143114/2-1619143114/3-1619143114/4-1619143114/5-1619143114/6-1619143114
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X