Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!

Kiem tien uploader 4shareTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: KTCT: Thị trường là lĩnh vực lưu thông, ở đó hàng hóa thực hiện được giá trị đã được tạo ra trong lĩnh vực sản xuất MARK: Kotler, P., thị trường là tập hợp tất cả những người mua hiện tại và tiềm năng đối với một sản phẩm

Nghiên cứu thị trường - Chương 2.pdf

2.87 MB
MD5: | CRC32B:
Xin lỗi bạn! File này đang bảo dưỡng, bạn có thể trở lại sau, cảm ơn bạn!
Tìm thêm các file tương tự :
Nghiên cứu thị trường Chương pdf


1-1638750250/2-1638750250/3-/4-/5-/6-1638750250